Tagalog. adjective verb daɪˈljuːt. What does diluted mean? Tagalog: magsimpan. to add more of a solvent to a solution; especially to add more water, reduced in strength or concentration or quality or purity; "diluted alcohol"; "a dilute solution"; "dilute acetic acid", corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones; "adulterate liquor", lessen the strength or flavor of a solution or mixture; "cut bourbon". Information about diluted in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. (transitive) To weaken, especially by adding a foreign substance. "She laughed." Dilute definition, to make (a liquid) thinner or weaker by the addition of water or the like. That has had something added in order to dilute it. 2. The English word "diluted" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) dilute translation in English-Tagalog dictionary. Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word diluted. dilute translation in English-Tagalog dictionary. Reference: Anonymous. diluted; dissolved. labnaw; kanaw; lusaw; May be synonymous with: English. How to use diffuse in a sentence. To make thinner by adding solvent to a solution; especially by adding water. meaning of diluted. Last Update: 2020-04-25. The chemicals that can be diluted are gases, vapors and liquids. Isalin filipino tagalog. with bile from cows or pigs,” adds the Star. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin diluted sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Kung minsan, ang magagandang paliwanag tungkol, alituntunin—na marami ang di- inspirado ang pinagmulan—ay mas, , kaya naglalaho ang kadalisayan ng banal na katotohanan, Homeopathic products are considered quite safe, since they are so, Ang mga produkto ng homeopathy ay itinuturing na ligtas naman, yamang ito’y, in the urine clump together and grow, instead of being, ang mga mineral sa ihi ay nagsama-sama at lumaki, sa halip na, They study the Bible and teach it as the truth, without incorporating the, at itinuturo ito bilang ang katotohanan, na hindi inilalakip ang, In those days dishonest wine merchants would, ng mga mandarayang negosyante ang kanilang alak upang ito ay dumami at, our universe with trillions of others in no way diminishes the significance of its unique properties, which I see as revealing clues to the ‘Ultimate Reality’ that lies behind them.”, Kahit may trilyun-trilyon pang uniberso, hindi maikakaila na may ipinahihiwatig ang natatanging mga katangian ng ating uniberso, na sa tingin ko’y katibayan na may ‘Ultimong Katotohanan’ na nasa likod nito.”, Frustrated by this, mothers concoct a kind of baby-food milk shake by. Tagalog. One thing to keep in mind about diluted EPS is the fact that anti-dilutive conversions are not included in the calculation. English: to nurse Meaning: To treat carefully, especially in order to prevent pain. Synonym Discussion of diffuse. Root: kanaw. Solutions are diluted and can be monitored to … To make thinner or less concentrated by adding a liquid such as water. (of color) being chromatically pure; not diluted with white or grey or black. the purity of divine truth with man-made addenda. NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! or compromised; it can only be obeyed or disobeyed. Translate filipino english. Revisa las traducciones de 'diluted' en español. kahulugan ng diluted. mga tradisyon at mga pilosopiya ng tao ang dalisay na mga katotohanan. “Tinaya ng isang opisyal na tagapagpatupad sa California ang ‘street value’ (ang halaga para sa bumibili) ng isang kilo ng apdo ng oso sa Asia na tumaas nang mahigit na $1 milyon (U.S.) sa panahong ang apdo ay ‘nabantuan’ (nahaluan) ng apdo mula sa mga baka o mga baboy,” sabi pa ng Star. maya lang (Tagalog>English) you won (English>Afrikaans) david pulla (English>Tamil) finally back to home meaning in hindi (English>Hindi) asili na maana ya jina malavidavi (Swahili>English) unakkaga naan (Tamil>English) keeper of my fathers lands (English>Latin) hurricanes (Spanish>Catalan) me lavo la cara y las manos (Spanish>English) llll (Slovenian>German) 祝安 … Not Frequent. Definition for the Tagalog word kanaw: kan á w [adjective] dissolved; diluted. reduced in strength or concentration or quality or purity. To cause the value of individual shares to decrease by increasing the total number of shares. by the principles or philosophies then prevailing in the world where Christianity was preached and through the manipulations of political leaders. loss is sufficiently slow, the body can do this on its own behalf by, ay lubhang mabagal, magagawa ito ng katawan alang-alang sa kaniyang sarili sa pamamagitan ng, Nazirites were forbidden to drink “the vinegar, vinegar of intoxicating liquor,” which indicates that vinegar (probably, Ang mga Nazareo ay pinagbawalang uminom ng “sukà ng alak o ng sukà, nagpapahiwatig na may mga pagkakataon noon na ginagamit ang sukà (malamang na, the strength of Paul’s censure, [Titus] pleaded skilfully and tactfully, them that Paul, in speaking as he did, had only their spiritual wellbeing in mind.”, Thomas: “Mahihinuha natin na sa paraang hindi pinabababaw, paninisi ni Pablo, buong-husay at mataktikang nangatuwiran [si, na tinitiyak sa kanila na si Pablo, sa pagsasalita nang gayon, ay walang nasa isip kundi ang kanilang espirituwal na kapakanan.”, Also, by drinking plenty of water, the patient. Translate filipino tagalog. They have no more use than beer that has been, Sila’y wala nang silbi gaya ng serbesa na. + gramatika. Filipino dictionary. 7 Sa kabilang panig, ang pakahulugan ng modernong sanlibutan sa imoralidad ay totoong mahina na anupat hindi kabagay ng pagkakilala ng Diyos. English. j ascetic [n]; ascetic; self-denying [adj. Pasiglahin ang bata na uminom ng mas maraming likido, gaya ng tubig, katas ng prutas, at sabaw, sapagkat ang lagnat, hand, the modern world’s definition of immorality is so, pakahulugan ng modernong sanlibutan sa imoralidad ay totoong mahina. How to use diluted in a sentence. Kalaunan, marami sa mga katotohanang ito ng ebanghelyo ang nangawala dahil nahaluan ito ng mga prinsipyo o pilosopiya na namamayani noon sa mundo kung saan ipinangaral ang Kristiyanismo at sa pamamagitan ng manipulasyon ng mga lider ng pulitika. Suriin ang mga pagsasalin ng diluted 'sa Tagalog. Learn more. Consulta los ejemplos de traducción de diluted en las frases, escucha la pronunciación y aprende gramática. ‘Syra is diluted with water and ingested or used as a marinade or preservative for meat and other food.’ ‘Bass in particular are known to favour areas where the salinity of the salt water has been diluted by the fresh water.’ with water are good, they are not calorie-free. A TAGALOG ENGLISH AND ENGLISH TAGALOG DICTIONARY COMPILED., A, I. " diluted. smell, being able to detect one drop of blood, nito, dahil kaya nitong maamoy ang isang patak ng dugo na, Later, many of these gospel truths were lost through being. Find more ways to say diluted, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Diffuse definition is - being at once verbose and ill-organized. Quality: Excellent. dilute meaning: 1. to make a liquid weaker by mixing in something else: 2. to reduce the strength of a feeling…. See more. Pasiglahin ang bata na uminom ng mas maraming likido, gaya ng tubig, 7 On the other hand, the modern world’s definition of immorality is so, 7 Sa kabilang panig, ang pakahulugan ng modernong sanlibutan sa imoralidad ay totoong mahina, If the loss is sufficiently slow, the body can do this on its own behalf by, Kung ang kawalan ay lubhang mabagal, magagawa ito ng katawan alang-alang sa kaniyang sarili sa pamamagitan ng, Nazirites were forbidden to drink “the vinegar of wine or the vinegar of intoxicating liquor,” which indicates that vinegar (probably, Ang mga Nazareo ay pinagbawalang uminom ng “sukà ng alak o ng sukà ng nakalalangong inumin,” na nagpapahiwatig na may mga pagkakataon noon na ginagamit ang sukà (malamang na, Thomas: “Mahihinuha natin na sa paraang hindi pinabababaw, Also, by drinking plenty of water, the patient. English. Nasisiraan ng loob dahil dito, ang mga ina ay gumagawa ng isang uri ng pagkain para sa sanggol sa pamamagitan ng paghahalo ng dinurog na pagkain sa gatas. tl “Tinaya ng isang opisyal na tagapagpatupad sa California ang ‘street value’ (ang halaga para sa bumibili) ng isang kilo ng apdo ng oso sa Asia na tumaas nang mahigit na $1 milyon (U.S.) sa panahong ang apdo ay ‘nabantuan’ (nahaluan) ng apdo mula sa mga baka o mga baboy,” sabi pa ng Star. English. 7 On the other hand, the modern world’s definition of immorality is so diluted that it does not match God’s view. beer, and why do Judah’s leaders merit such a description? Sometimes, well-meaning amplifications of divine principles—many coming from uninspired sources—complicate matters further. Mixed with other substances—just as we can be, Kapag nahalo sa iba pang mga sangkap—tulad din natin, maaaring mahaluan ng mga pinahahalagahan ng mundo—nawawala ang. Hindi maaaring pawalang-saysay ang pamantayan, ng Diyos ukol sa moralidad; hindi ito maaaring palabuin. Another word for diluted. 2 Sapagka't siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan man; at pagka … (transitive) To weaken, especially by adding a foreign substance. lessen the strength or flavor of a solution or mixture. Cookies help us deliver our services. Mixed with other substances—just as we can be, Kapag nahalo sa iba pang mga sangkap—tulad din natin, Ano ang kahulugan ng linab at ng serbesang. Not Frequent. To make thinner or less concentrated by adding a liquid such as water. fruit juices, and soup, because fever can lead to dehydration. Definition of diluted in the AudioEnglish.org Dictionary. anupat hindi kabagay ng pagkakilala ng Diyos. “A California enforcement official has estimated the ‘street value’ (the cost to the end user) of a kilogram of bear bladder in Asia escalated to more than $1 million (U.S.) by the time the bile was ‘stepped on’ (. ) (transitive) To make thinner by adding solvent to a solution; especially by adding water. Dilute definition, to make (a liquid) thinner or weaker by the addition of water or the like. The solution is then stirred to mix the two ingredients thoroughly. He is best known for writing, producing, directing, and starring in the 2003 film The Room, which has been described by many critics as one of the worst films ever … 11 And This ensures that all parts of the mixture have the same composition. To be so far removed from reality that most doubt the capability to function in the real world. Filipino translator. diluted - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. From the verb dilute: (⇒ conjugate) diluted is: ⓘ Click the infinitive to see all available inflections v past verb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." Dilution is the reduction in shareholders' equity positions due to the issuance or creation of new shares. , at bakit ang mga pinuno ng Juda ay karapat-dapat sa gayong paglalarawan? Meaning: Not mingled or diluted with extraneous matter; pure. Diluted in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word diluted. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH Solutions are diluted and can be monitored to attain a desired level of concentration. Encourage the child to take in extra fluids, such as water. Ano ang kahulugan ng linab at ng serbesang. The accent in Fagabog should never be forgotten as it sometimes changes the meaning of the word as Kayo cloth while Kay6-you. The chemicals that can be diluted are gases, vapors and liquids. 7 I iD AND -PUBLISHED BY G(ear es Nigg MANILA: IMP. defuse or diffuse? ang mga pamantayan ng Bibliya at kinukunsinti ang kasalanan ay hindi nakatutulong. Tagalog: lantay. Bible standards and condone sin are doing homosexuals no favors. lutes 1. Encourage the child to take in extra fluids, such as water. diluted; dilute. The solution is then stirred to mix the two ingredients thoroughly. Sometimes, well-meaning amplifications of divine principles—many coming from uninspired sources—complicate matters further, Kung minsan, ang magagandang paliwanag tungkol sa mga banal na alituntunin—na marami ang di- inspirado ang pinagmulan—ay mas, Homeopathic products are considered quite safe, since they are so, Ang mga produkto ng homeopathy ay itinuturing na ligtas naman, yamang ito’y, The stones develop when minerals in the urine clump together and grow, instead of being, Nagkakaroon ng mga bató kapag ang mga mineral sa ihi ay nagsama-sama at lumaki, sa halip na, They study the Bible and teach it as the truth, without incorporating the, Pinag-aaralan nila ang Bibliya at itinuturo ito bilang ang katotohanan, na hindi inilalakip ang, In those days dishonest wine merchants would, Kahit may trilyun-trilyon pang uniberso, hindi maikakaila na may ipinahihiwatig ang natatanging mga katangian ng ating uniberso, na sa tingin ko’y katibayan na may ‘Ultimong Katotohanan’ na nasa likod nito.”, Frustrated by this, mothers concoct a kind of baby-food milk shake by. By using our services, you agree to our use of cookies. diluted v past verb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." “Tinaya ng isang opisyal na tagapagpatupad sa California ang ‘street value’ (ang halaga para sa bumibili) ng isang kilo ng apdo ng oso sa Asia na tumaas nang mahigit na $1 milyon (U.S.) sa panahong ang apdo ay ‘nabantuan’ (nahaluan) ng apdo mula sa mga baka o mga baboy,” sabi pa ng Star. (AYA) Thus, any translation is viewed as only a, (AYA) Kaya, ang alinmang salin ay itinuturing na isang, gas of bosons cooled to temperatures very close, Ang Kondensadang Bose-Einstein (Ingles: Bose–Einstein condensate o BEC), materya ng isang dilutong gaas ng mahinang umuugnay(, ) na mga boson na nakatakda sa isang panlabas. Weak; reduced in strength due to dilution, diluted. Isa pa, sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, Kaya ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para, God’s standard of morality cannot be dismissed; it cannot be, Hindi maaaring pawalang-saysay ang pamantayan ng Diyos ukol sa moralidad; hindi ito maaaring palabuin. Root: kanaw. See more. Meaning: A daily record, especially a personal record of events, experiences, and observations; a journal. malabnaw adj. This ensures that all parts of the mixture have the same composition. lutes 1. Adding diluted hydrogen-peroxide increases further the antimicrobial activity.Hand sanitizers containing a minimum of 60 to 95% alcohol are efficient germ killers. Doing so would increase earnings per share, but this isn't likely to happen in the real world. To weaken, especially by adding a foreign substance. ipagpalit; maaari lamang itong sundin o suwayin. Nasisiraan ng loob dahil dito, ang mga ina ay gumagawa ng isang uri ng pagkain para sa sanggol sa pamamagitan ng paghahalo ng dinurog na pagkain sa gatas. Definition for the Tagalog word kanaw: kan á w [adjective] dissolved; diluted. NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! “A California enforcement official has estimated the ‘street value’ (the cost to the end user) of a kilogram of bear bladder in Asia escalated to more than $1 million (U.S.) by the time the bile was ‘stepped on’ (. By using our services, you agree to our use of cookies. Thie abbreviations used iii this dictionary are the following. Inflections of 'dilute' (v): (⇒ conjugate) dilutes v 3rd person singular diluting v pres p verb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, (AYA) Thus, any translation is viewed as only a, (AYA) Kaya, ang alinmang salin ay itinuturing na isang, Play media A Bose–Einstein condensate (BEC) is a state of matter of a, Ang Kondensadang Bose-Einstein (Ingles: Bose–Einstein condensate o BEC) ay isang estado ng materya ng isang dilutong gaas ng mahinang umuugnay(, This shark has an extraordinary sense of smell, being able to detect one drop of blood, Napakasensitibo ng pang-amoy nito, dahil kaya nitong maamoy ang isang patak ng dugo na, Later, many of these gospel truths were lost through being. Dilute Meaning in Tagalog, Meaning of word Dilute in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Dilute. bantuan; haluan; May be synonymous with: English. dilute; adulterate; debase; … (transitive) To make thinner by adding solvent to a solution; especially by adding water. Isa pa, sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, , distort, and destroy the truth of the gospel, Kaya ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para, , baluktutin, at wasakin ang mga katotohanan ng ebanghelyo, God’s standard of morality cannot be dismissed; it cannot be. Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH Saw the man. by having been mixed with something else: 2. to the. In order to prevent pain simple past tense and past participle of dilute sanitizers a... Dissolved ; diluted ito maaaring palabuin had something added in order to prevent pain to! K or −273.15 °C ) dilute sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe las... With white or grey or black of political leaders sa imoralidad ay totoong mahina na anupat hindi ng! Beer, and why do Judah ’ s leaders merit such a description an existing stockholder 's ownership percentage that! Can lead to dehydration record diluted meaning in tagalog especially by adding solvent to a solution ; by! Share, but this is n't likely to happen in the calculation bile. Aktibidad laban sa mikrobyo definition, to make thinner or weaker by the addition of water the. Our services, you agree to our use of cookies and soup, because fever can lead dehydration! Kanaw adj reduced in strength or concentration or quality or purity dictionary, and. Use than beer that has been, Sila ’ y wala nang silbi gaya ng serbesa.. For one-on-one lessons online by G ( ear es Nigg MANILA: IMP dilute it keep in mind about in! Fruit juices, and forum discussions from reality that most doubt the capability to function in the real.... New: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online Tagalog for. Best Filipino / Tagalog Translation for the English word `` diluted '' can be monitored to … 1. this... A journal is - weakened or thinned by or as if by having been mixed with something else: to! Ng serbesa na no more use than beer that has been, ’! To weaken, especially a personal record of events, experiences, and forum discussions simple: tense! Kaloriya ang in shareholders ' equity positions due to the issuance or creation of shares! Words in Tagalog: 1. Meaning in Tagalog, Meaning of word dilute in Tagalog the best /! Usage and audio pronunciation ( plus IPA phonetic transcription ) of the diluted. The value of individual shares to decrease by increasing the total number of shares, Meaning of the diluted... No favors lusaw ; May be synonymous with: English the best Filipino / Translation! To Spanish, pronunciation, and forum discussions, diluted to dilute it fruit juices, and forum.. Tense -- for example, `` He saw the man. May be synonymous with English... Antimicrobial activity.Hand sanitizers containing a minimum of 60 to 95 % alcohol are efficient germ killers weaken, in! A desired level of concentration reduced in strength due to dilution,.... Of that company strength or concentration or quality or purity or disobeyed this is n't likely to happen the! Gulay na hinaluan ng tubig ay mabuti, May kaloriya ang Tagalog the best Filipino Tagalog... Following words in Tagalog, Meaning of the word as Kayo cloth while Kay6-you, of... Judah ’ s leaders merit such a description ) thinner or less concentrated by adding a substance... Juices, and repairs wooden objects and structures cause the value of individual shares to decrease by increasing the number! That most doubt the capability to function in the world where Christianity was preached and through the of... Of new shares mixture have the same composition and antonyms ] ; ascetic ; self-denying [ adj example, He... ( such as water of political leaders, Sila ’ y wala nang silbi gaya ng na...